---

Column Ratjetoe en Arrest van de Week Column Ratjetoe en Arrest van de Week

In zijn wekelijkse column Ratjetoe & Arrest van de Week bespreekt Mr. J. de Jong van Lier vanaf een Braziliaans strand de toestand in zijn wereld en de vermogensrechtelijke cassatierechtspraak van de voorafgaande vrijdag.

Eén van de arresten geeft hij een uitgebreidere beschrijving. Die besprekingen hebben steeds hetzelfde stramien: arrest-aanduiding, vermelding van de rechtsregels waarop het arrest betrekking heeft, aanduiding van de casus, formulering van de rechtsvraag en een (parafrasering van) de beslissing gevolgd door een toelichting waarin het arrest in een breder kader geplaatst wordt.

Mr. J. de Jong van Lier is samen met Mr. A.V.T. de Bie auteur van De Zeug, Vermogensrechtelijke arresten ten behoeve van praktijk en studie

Nieuw Verschenen Nieuw Verschenen

Verwacht Verwacht